Aanvullende cursussen

 

AANVULLENDE CURSUSSEN:

 

Op alle universiteiten is het mogelijk om via een creditcontract cursussen te volgen. U kunt aan sommige van deze cursussen deelnemen als werkstudent (in de avonduren) of als gewoon student (overdag). De vorm waarin maakt niet uit voor de totale studiebelasting. Cursussen psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en psychotherapie zijn onderdeel van een opleiding i/d psychologie en situeren zich op het niveau van een Bachelor of Science of op het niveau van een Master of Science.

Daarnaast is het mogelijk om een erkende cursus te volgen aan enkele door de BVRGS erkende opleidingsinstituten.

In het onderstaande overzicht vindt U alle cursussen die erkend zijn voor de vervolmaking van uw vooropleiding. Als bewijs dat u de cursus aan een opleidingsinstituut of universiteit met goed gevolg heeft afgelegd geldt een certificaat of creditbewijs.

De BVRGS erkent de volgende cursussen:

 

1. Ontwikkelingspsychologie

VUB:

Cursus Ontwikkelingspsychologie I 
Docent: W. van den Broeck, Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie. Studietijd 180 uur, aantal studiepunten: 6. De verdeling van de studietijd is afhankelijk van uw statuut als werkstudent of gewoon student. http://www.vub.ac.be/opleiding/fiches/59178/ontwikkelingspsychologie-i

UGent:
Cursus Ontwikkelingspsychologie
Docent: Bart Soenens. Studietijd:180 uur, 37,5 contacturen, aantal studiepunten: 6.
https://studiegids.ugent.be/2017/NL/studiefiches/H002094.pdf

KULeuven:
Cursus Ontwikkelingspsychologie deel 1 .
Docent: Luc Goossens. Aantal studiepunten: 6.
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/P0M03BN.htm#activetab=doelstellingen_idp1990016

Interactie-Academie:
Cursus Ontwikkelingspsychologie wordt gegeven door Sabine Vermeire. 5 dagen, plus literatuurstudie.
Erkend door de BVRGS op 20.12.2011.

 

2. Psychopathologie 

VUB:
Cursus Psychopathologie - Klinische psychiatrie
Docent: Dirk Van West, Vakgroep Experimentele en Toegepaste Psychologie.
Studietijd 180 uur, aantal studiepunten 6. De verdeling van de studietijd is afhankelijk van uw statuut als werkstudent of gewoon student.
http://www.vub.ac.be/opleiding/fiches/61293/klinische-psychiatrie

KULeuven: 
Cursus Psychopathologie en psychiatrie 
Docent: Pascal Sienaert. Aantal studiepunten: 6
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/P0M34AN.htm#activetab=doelstellingen_idm7849984&bl=all

UGent
Cursus: (Kinder)Psychiatrie
Docent: Prof. Dr. G. Lemmens. Aantal Studiepunten: 3
https://studiegids.ugent.be/2017/NL/studiefiches/D012264.pdf

 

3. Basisvaardigheden / therapeutische modellen

VUB: 
Cursus gespreksvaardigheden: Psychologische gespreksvoering en interactionele vaardigheden
Docent: Imke Baetens, Aantal studiepunten: 6
http://www.vub.ac.be/opleiding/fiches/91524/psychologische-gespreksvoering-en-interactionele-vaardigheden

UGent
Cursus gespreksvaardigheden: Klinisch psychologische vaardigheden en diagnostiek
Docent: Lesley Verhofstadt. Aantal studiepunten: 3
https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/H/BACH/HBPEDAKO/HBPEDAKO1.pdf

Cursus Psychotherapeutische modellen: Inleiding tot modellen in de klinische psychologie (H002100)
Docent Ernst De Koster, Aantal studiepunten: 6
https://studiegids.ugent.be/2017/NL/studiefiches/H002100.pdf

KULeuven:
Cursus Basisvaardigheden voor psychologische gespreksvoering 
Docenten Siebrecht Vanhooren en Nicole Vliegen. Aantal studiepunten: 4.
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/P0M44AN.htm#activetab=doelstellingen_idm17248960

 >>Toelatingsvoorwaarden>>