Erkenningscriteria supervisors BVRGS

Opleiding tot erkend supervisor BVRGS 2019

Een erkenning ‘supervisor BVRGS’ houdt in dat je in een traject stapt dat minimaal 2 jaar omvat en gefaseerd is opgebouwd. Je dient:

1.    Met positief resultaat een door de BVRGS erkende Theoretisch Technische Vorming (TTV) van een jaar hebben afgelegd. 
Meer informatie over deze TTV kan je hier vinden
http://www.iprr.be/supervisoren-opleiding/

2.    Na deze TTV dien je minimaal gedurende een jaar bij een externe leer-supervisors  supervisie over supervisie te volgen. 

Ad 1. De toelatingsvoorwaarden voor het traject dat start met het volgen van een door de BVRGS erkende jaaropleiding supervisie (TTV) zijn: 
-    minstens 5  jaar  relevante  klinische  ervaring.  
-    minimaal 10  jaar cliëntsystemen  per  week.  
-    minstens 3  jaar  BVRGS-lid. 

Wanneer u in de jaaropleiding alle opleidingsdagen heeft bijgewoond, een minimum van 2 eigen supervisiecasussen heeft besproken, en deze plus alle bijkomende opdrachten met goed gevolg heeft afgelegd kunt u het traject tot supervisor vervolgen. De hoofdopleider van de jaaropleiding bevestigt dit door een verklaring supervisie jaaropleiding in te vullen en te ondertekenen.

Ad 2. Na de jaaropleiding vervolgt u het traject door een supervisie over supervisie bij een door de BVRGS erkende leer-supervisor.  Bij deze leer-supervisor bespreekt u minimaal 3 supervisiecasussen.  De supervisie over supervisie beslaat minimaal 1 jaar. 

Er wordt tijdens dit jaar van u verwacht dat u eigen videomateriaal toont van uw supervisiesessies en daarover reflectieverslagen schrijft waarin de opmerkingen van de leer-supervisor worden verwerkt. De leer-supervisor dient nadat u voldaan hebt aan de criteria een verklaring supervisie over supervisie in te vullen en te ondertekenen.

Na het doorlopen van het traject doet u een aanvraag bij de BVRGS middels een aanvraagformulier supervisor .Dit formulier dat vanaf september 2019 beschikbaar zal zijn  stuurt u met de ‘verklaring supervisie jaaropleiding’ en de ‘verklaring supervisie over supervisie’ op naar ons secretariaat

Leer-supervisors:
•    Beschikken  over  minimum  10  jaar  praktijkervaring    
•    Werken  minimum  5  jaar  als  supervisor    
•    Voldoen  aan  de  navormingsvoorwaarden van de BVRGS
•    De lijst van Leer-supervisoren zal hier binnenkort beschikbaar zijn


Erkende opleiders:
Opleiders, erkend door de Belgische Vereniging van Opleiders van Systeempsychotherapeuten zijn automatisch erkend als supervisor
https://bvrgs.be/erkende-opleiders

Navormingsvoorwaarden:
Een erkenning tot supervisor impliceert dat men ervaring als supervisor moet onderhouden zich moet blijven bijscholen. Eenmaal erkend dienen  supervisors  per 5  jaar  minstens  2  navormingen  te  volgen  (studiedagen  voor opleiders  en  supervisors  georganiseerd  door  de  BVRGS  of  vergelijkbare  opleiding/bijscholing).  U dient het secretariaat van de  BVRGS de nodige documenten te bezorgen.