Lidmaatschap voor Relatie- en gezinstherapie / Systeemtherapie

Aanvraag tot lidmaatschap van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling.
De BVRGS is lid van de Europese Vereniging voor Familietherapie EFTA – NFTO.

Voor de voorwaarden tot lidmaatschap verwijzen we u naar de Toelatingsvoorwaarden

U dient er zelf voor te zorgen dat uw dossier volledig in orde is, conform de toelatingsvoorwaarden (basisdiploma met eventueel de aanvullende cursussen, erkende opleiding RGT/S en het minimum aantal cliënten dat u behandelt met een klinisch psychotherapeutisch mandaat).
Daarnaast dient u een inschrijvingsgeld over te maken op de rekening van de BVRGS BE43 0688 9837 2601 / BIC: GKCCBEBB. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 70 (voor aspirant-leden € 35). Dit bedrag wordt in mindering gebracht indien u aanvaard bent als lid (of aspirant-lid) van de vereniging. Indien uw dossier niet in overeenkomst is met de toelatingsvoorwaarden en u dus niet aanvaard wordt als lid van de BVRGS, verliest u uw inschrijvingsgeld. U hebt er dus alle belang bij dat uw dossier volledig in orde is voor u verschijnt voor de toelatingscommissie.

De toelatingscommissie komt 3 maal per jaar samen. De dossiers die in orde zijn voor 1 januari, 1 mei of 1 oktober, worden voorgelegd aan de toelatingscommissie. De raad van bestuur bespreekt op haar eerst volgende vergadering het advies van de toelatingscommissie. U krijgt een bericht van het secretariaat NA de beslissing van de RAAD VAN BESTUUR. Dit wil zeggen dat u ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin uw dossier besproken werd van ons bericht zal ontvangen.

Indien vanuit uw werkcontext niet echt duidelijk is dat u werkt met een klinisch psychotherapeutisch mandaat, dient u dit zelf zo goed mogelijk aan te tonen. Eventueel met een verklaring van uw werkgever.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 140. Aspirant-leden betalen € 70. In dit bedrag is een abonnement op het tijdschrift Systeemtherapie inbegrepen.

Samengevat zijn de toelatingsvoorwaarden en de procedure:

1. Het aanvraagformulier online invullen en indienen
2. Een erkend basisdiploma, eventueel aangevuld met de drie bijkomende vakken op universitair niveau.
3. Een vierjarige opleiding RGT bij een BVRGS erkende opleiding (vier opeenvolgende jaren!).
4. Gedurende vier jaar gewerkt hebben als psychotherapeut onder supervisie van een BVRGS erkende supervisor/opleider met minstens 5 cliënten (systemen) per week.
5. Een eigen praktijk met een klinisch psychotherapeutisch mandaat van minstens 5 cliënten (systemen)
6. Inschrijvingsgeld storten: € 70 (leden) of € 35 (aspirant-leden)

Indien je meent dat je aan al deze voorwaarden voldaan hebt, stelt het secretariaat je voor aan de toelatingscommissie.
De raad van bestuur bekrachtigt (of niet) het advies van de toelatingscommissie.
Daarna krijg je een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld. Nadat we het lidgeld hebben ontvangen, ben je lid van de BVRGS.

Voor meer informatie zie de toelatingsvoorwaarden of mail naar info@bvrgs.be .

Wanneer u klikt op 'verzenden', krijgt het secretariaat uw aanvraag. Wij zullen u persoonlijk contacteren voor de verdere opvolging van de procedure.

Gelieve zoveel mogelijk documenten digitaal te bezorgen. Indien verzending per post aanvaarden wij geen aangetekende zendingen !!!

Identificatiegegevens