Lidmaatschap voor Systemische Counseling

Aanvraag tot lidmaatschap van de Belgische Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling.

Voor de voorwaarden tot lidmaatschap en de te volgen procedure verwijzen we u naar de Toelatingsvoorwaarden.

U dient er zelf voor te zorgen dat uw dossier volledig in orde is, conform de toelatingsvoorwaarden (basisdiploma, erkende opleiding en het minimum aantal jaren ervaring).
Indien uw tweejarige opleiding startte na 1 januari 2015, dient u ons een bijkomend attest te bezorgen van de vereiste minimum uren vervolgsupervisie (25 uren) na de opleiding.
Indien u deze vervolgsupervisie nog niet hebt gevolgd, dan kan u gedurende maximum 1 jaar aspirant-lid worden.

Daarnaast dient u een inschrijvingsgeld over te maken op de rekening van de BVRGS BE43 0688 9837 2601 / BIC: GKCCBEBB. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 70 voor leden en € 35 voor aspirantleden. Dit bedrag wordt in mindering gebracht indien u aanvaard bent als lid (of aspirant-lid) van de vereniging.
Indien uw dossier niet in orde is en u dus niet aanvaard wordt als lid van de BVRGS, verliest u uw inschrijvingsgeld. U hebt er dus alle belang bij dat uw dossier volledig in orde is voor u verschijnt voor de toelatingscommissie.

De toelatingscommissie komt 3 maal per jaar samen. De dossiers die in orde te zijn voor 1 januari, 1 mei of 1 oktober, worden voorgelegd aan de toelatingscommissie. De raad van bestuur bespreekt op haar eerst volgende vergadering het advies van de toelatingscommissie.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 140. In dit bedrag is een abonnement op het tijdschrift Systeemtherapie inbegrepen. Voor aspirant-leden bedraagt het lidgeld € 70.
De BVRGS organiseert jaarlijks een studiedag op de derde vrijdag van maart. Dit is een belangrijk evenement voor uw bijscholing en voor het contact met collega's en de vereniging.

Voor meer informatie: info@bvrgs.be 
Wanneer u klikt op 'verzenden', krijgt het secretariaat automatisch uw aanvraag. Wij zullen u persoonlijk contacteren voor de verdere opvolging van de procedure.

Identificatiegegevens