Aankondiging supervisorenopleiding 2019

datum: 
29/09/2018

JAAROPLEIDING  2019

‘SUPERVISOR

IN DE  RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE’

GEORGANISEERD DOOR

 

HET KORZYBSKI INSTITUUT

&

HET INSTITUUT VOOR PSYCHOTHERAPEUTISCHE RELATIES EN REFLECTIE

in de schoot van de

 DE BELGISCHE VERENIGING

VOOR

RELATIE- en GEZINSTHERAPIE  en SYSTEEMCOUNSELING

 

OPZET VAN DE JAAROPLEIDING

 • Het leerproces van deze opleiding beoogt het integreren van theorie/kennis/methodieken over supervisie van relatie- en gezinstherapeuten.
 • Daarnaast ligt de nadruk op de eigen supervisiepraktijk en op het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.
 • Er wordt veel belang gehecht aan de supervisiepraktijk of het ‘al doende’ uitproberen van verschillende werkvormen, het tonen van videobanden van supervisiesessies en het persoonlijk én in groep reflecteren over zichzelf in de positie van supervisor.
 • Tijdens de opleiding komen verschillende supervisieperspectieven aan bod die relevant zijn voor relatie- en gezinstherapeuten.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 2 relevante supervisie-casuïstieken inbrengen aan de hand van videomateriaal en vanuit de verschillende supervisieperspectieven verschillende supervisie-ervaringen opdoen.
 • De eindevaluatie gebeurt door de 2 hoofdopleiders in samenspraak met de gastopleiders. 
 • De opleiding is een traject van 12 maanden: 12 dagen van 7 opleidingsuren per dag, of in totaal 84 uur.

OVERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN OM SUPERVISIE TE GEVEN AAN RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUTEN

 • De verschillende perspectieven die tijdens deze opleiding tot supervisor aan bod komen zijn:
 • Feedback gestuurd perspectief -  Karine Van Tricht - Context Leuven
 • Narratief Perspectief - Sabine Vermeire -  Interactie Academie Antwerpen
 • Ontwikkelingsgericht perspectief -  Greet Splingaer  - Rapunzel Diest
 • Hechtingsperspectief - Margot Tilsey - Balans Gent
 • Dialogisch perspectief - Hugo Ruymbeke -  IPRR Mechelen
 • Oplossingsgericht perspectief -  Geert Lefevere - Korzybski  Brugge
 • De persoon van de therapeut  - Gust Hermans  -  IPRR en Communicatiegroep Hasselt
 • Integratief model - Els Van Daele  - IPRR – Mechelen

DOELGROEP & CRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE OPLEIDING TOT SUPERVISOR:

Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten die een opleiding willen volgen om supervisor te worden.

Er worden maximaal 13 kandidaten toegelaten.

VOORWAARDEN KANDIDATUUR:

 • Minstens 5 jaar praktijk als  relatie- en gezinstherapeut .
 • Minimaal 10 cliënten (systemen) per week
 • Minstens 3 jaar BVRGS-lid
 • Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor gevolgd hebben op verschilende tijdstippen aan de hand van een video-opname.
 • ETHISCHE CODE : Van de deelnemers wordt gevraagd om te werken conform de ethische code die in de opleiding zal overlopen worden, inclusief de afspraken betreffende het gebruik van videomateriaal en het informed consent formulier

TIMING VAN DE OPLEIDING

De opleiding behelst een traject van een jaar opgevat als 2 inleidende dagen, 8 dagen over supervisie vanuit een specifiek systeemtheoretisch perspectief  en 2 integratiedagen.

2019 data jaaropleiding tot supervisor RGT

 1. 22 januari
 2. 26 februari
 3. 19 maart
 4. 23 april
 5. 7 mei
 6. 28 mei
 7. 25 juni
 8. 17 september 
 9. 1 oktober
 10. 22 oktober
 11. 19 november
 12. 10 december

KANDIDATUREN EN INSCHRIJVING

Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan de twee hoofdopleiders:

Indien er toelichting nodig is bij de motivatiebrief, worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek om hun kandidatuur toe te lichten.

Voor administratieve kwesties kan u contact opnemen met het secretariaat van het Korzybsli Instituut :   info@korzybski.be

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1800.

De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening : BE02 4544 1350 8140

LOCATIE te BRUGGE

SFX-ziekenhuis
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge

Deze site is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of met de wagen.

NAVORMING en ERKENNING

Van supervisoren die door de BVRGS erkend zijn, wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen door het volgen van relevante studiedagen.

Meer in het bijzonder wordt gevraagd om de workshop te volgen die de BVRGS jaarlijks organiseert voor opleiders en supervisoren.

Om erkend te blijven door de BVRGS is het volgen van 2 workshops per 5 jaar vereist.

Het is aan de supervisor om, indien nodig, aan te tonen dat de navorming gevolgd werd.