Opleidingen en studiedagen

Regels voor het publiceren van studiedagen en opleidingen

Welke opleidingen en studiedagen kunnen op de website van de BVRGS geplaatst worden?

  • Opleidingen en studiedagen die direct van belang zijn voor relatie- en gezinstherapeuten/systeemtherapeuten. Het onderwerp relatie- en gezinstherapie of systeemtherapie dient uitdrukkelijk vermeld te zijn in het doel van de studiedag/opleiding.
  • Langdurende opleidingen van meer dan 5 dagen komen niet in aanmerking voor publicatie op de website.

Symposium Maurizio Andolfi 15 en 16 november 2017

15 en 16 november organiseren “ De Rotterdamse Kring” en “Kennisprt” een symposium met Maurizio Andolfi, welke zal plaatsvinden in de CHE (christelijke hogeschool Ede), te Ede parkeren

“VAN ONTWRICHTING NAAR VERBINDING”
MAURIZIO ANDOLFI

AANMELDEN

Accreditatie is aangevraagd bij de NVRG en de SKJ

Bij veel moderne gezinnen is sprake van forse ontwrichting. In onze maatschappij, inclusief de hulpverlening, is er een sterke nadruk gekomen op het controleren en individualiseren van problemen, waarbij de context (gezin, familie, school, buurt) gemakkelijk uit het oog wordt verloren. Hiermee gaat de verbinding vaak verloren.
Maurizio Andolfi richt zich vooral op de bronnen van gezinnen, families en sociale contexten (vrienden, scholen) met zijn intergenerationele gezinstherapie en daarmee weet hij aan te sluiten bij de leefwereld en competenties van de aangemelde cliënt en diens gezin/ familie. Als “teacher in the school of life”, zoekt hij naar verbinding, herstel en ontwikkeling in gezinnen, waarbij hij het belang benadrukt om tenminste drie generaties te betrekken bij de behandeling. Andolfi is van mening dat elk probleem van het kind/ de adolescent ook een gezinsprobleem is en hij benadrukt het belang van de eigen stem van de cliënt en diens competenties.
Al meer dan 30 jaar weet Andolfi in ons land en wereldwijd hulpverleners te inspireren met zijn bijzondere manier van werken.

Tijdens het symposium zal Andolfi zijn werkwijze toelichten aan de hand van video fragmenten en zal er een mogelijkheid zijn voor live-consultatie bij een gezin.

Professor Maurizio Andolfi, kinderpsychiater, gezinspsychotherapeut en geboren in Italie, heeft zijn opleiding genoten in Amerika bij de pioniers van de gezinstherapie (Bateson, Bowen, Whitaker, Minuchin, Ackerman, Satir e.a.). Oprichter en directeur van de Accademia di Psicoterapia di Famiglia in Rome, hoofdredacteur van het tijdschrift Terapia Familiare en de laatste jaren ook Professor in Residence van de Williamsstreet Family Therapy Centre in Perth (Australie), waar hij de laatste jaren ook grotendeels woonachtig is.

Aanbevolen:
DVD ‘TEACHER IN THE SCHOOL OF LIFE’ 2014 (MoleMann Mental Health)
HET KIND IN GEZINSTHERAPIE” (2010) en ADOLESCENTEN IN GEZINSTHERAPIE  2012 (MoleMann Mental Health en Hofgrefe uitgevers)
MULTIGENERATIONAL FAMILY THERAPY (Tools and resources for the therapist, 2017, Routledge New York / London)

Je kunt je opgeven voor de woensdag, de donderdag of beide dagen. Deelname aan een dag kost 110 euro, en 195 euro voor beide dagen.

Het bedrag gaarne overmaken op NL98 INGB 00000 48017 van de Stichting Lichaamsgerichte Psychotherapie te Voorburg o.v.v. Andolfi 2016
Deelname is definitief na betaling.

Programma:
Op beiden dagen is de ontvangst om 9:00 uur en start het programma om 9:30 uur. De indeling van het programma is afhankelijk van de indeling van de live consultation. Wanneer we het programma rond hebben zullen we dat sturen aan de deelnemers. We besluiten de dagen om 17:00 met een borrel.

Wanneer je een gezin wil inbrengen, waartoe we je van harte uitnodigen, vragen we je contact op te nemen met Cor Vreugdenhil [email protected] of Frank Asmus [email protected] .

Frank Asmus
Peter Simons
Cor Vreugdenhil

Psychisch welzijn in het peripartum

In (ver)binding

Het UPC KU Leuven nodigt u van harte uit op deze studiedag, met gastsprekers Stephan Claes, Titia Hompes, Nicole Vliegen, Mijke Lambregtse - van den Berg, Marijs Lenaerts, Binu Singh, Hilde Parduyns, Amanda Jones, An-Sofie Van Parys, Bieke Bollen, Chiara Bernagie en Euridike Clauwaert.

Wanneer?
Vrijdag 27 oktober 2017

Waar?
Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3000 Leuven

BijlageGrootte
psychisch_welzijn_in_het_peripartum_-_uitnodiging_studiedag_upc_ku_leuven_27_oktober_2017.pdf121.03 KB

Leven - Therapeut - Werk

Een anti-burn-out studiedag over de therapeut als mens en over de mens als therapeut.

Wegens groot succes in België wordt dit jaar deze studie dag in Amsterdam georganiseerd. 

GASTEN:  

Bruno Hillewaere
Flip Jan van Oenen
Ellen Reijmers,
Fariba Rhmaty
Peter Rober
Greet Splingaer

zullen aan de hand van door hen zelf geselecteerde videoclips  geïnterviewd worden over hun leven, hun werk en de relatie tussen die twee.

Volgens het concept van het programma zomergasten van de VPRO zullen de gasten geïnterviewd worden door:

Constant Meijer

(journalist en voormalig hoofdredacteur theatervakblad Theatermaker)

Justine van Lawick

(relatie en gezinstherapeut en medeoprichtster Lorentzhuis)

Deze dag vol persoonlijke, ontroerende, humoristische en inspirerende beelden en verhalen zal de gasten en hun werk van een kant laten zien die u nog niet eerder zag.

Dag: 19 januari 2018
Locatie: Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Nes 43 te Amsterdam
Van 9.30 tot 17 uur
Kosten: € 97,50 inclusief lunch

Inschrijven: vanaf september via de website www.lorentzhuis.nl

Bod Pa: Lessen van een sjamaan aan de hemelruiter.

Bod Pa: Lessen van een sjamaan aan de hemelruiter. Over verbinden en verschil maken.
Hommage aan Jean- Marie Govaerts (psycholoog- systeemtherapeut)
Op: 15 december 2017
In: Provinciehuis van Leuven

Verbinden en verschil maken zijn cruciale dynamieken en continue ontwikkelingsopdrachten binnen het menselijk bestaan en binnen relatievorming. Hoe kunnen we contact maken en ons verbinden met anderen, hoe kunnen we vormgeven aan het samen-zijn en samen-worden en dit zonder onze eigenheid te verliezen? En hoe kunnen we ook onszelf blijven, hoe kunnen we apart zijn en verschil maken zonder het contact te verliezen.

In deze studiedag reizen we doorheen het systemische landschap met zijn vele wisselende habitats en onderzoeken we hoe binnen verschillende relatievormen en in allerlei contexten deze beide polen aanwezig zijn. We exploreren hoe we als hulpverlener samen met onze cliënten beweging kunnen brengen en hoe er dynamische groei kan ontstaan.

De sprekers lieten zich allen inspireren door het werk van Jean- Marie Govaerts. Ze nemen ons mee in hoe zij de levenslessen van deze systemische leermeester wisten te interpreteren en te integreren in hun werk.
Het wordt vast een boeiende reis in een uitdagend landschap.

Medewerkers aan de studiedag zijn:

·         Jean-Marie Govaerts
·         Luc Declercq
·         Katrien De Koster
·         Siegrid Degryse
·         Bart Heirbaut
·         Mieke Hoste
·         Muriël Princen
·         Peter Rober
·         Inge Vanderstraete
·         Lieve Wijckmans

Informatie en inschrijven op de website van Rapunzel.

 

Het Dialogisch Perspectief in de Systeemtherapie.

Kortdurende Opleiding.

Voor systeem-, relatie-, en familietherapeuten en andere belangstellenden.

Wie perspectief zegt, bedoelt een situatie die men voor zich ziet en vooruit ligt in de tijd, in de toekomst. Het perspectief nodigt uit om reflectief er over na te denken en tenslotte te handelen.
Het Dialogisch Perspectief ( DP) komt het laatste decennium meer op de voorgrond in de systeemtherapie door de ontwikkeling van ‘ the Open Dialogue Practice’ o.l.v. prof. Jaakko Seikkula  e.a. (Finland) als een antwoord op de omstandigheden binnen de psychiatrie. 
‘Open Dialogue Practice’ vrij vertaald als het Dialogisch Perspectief (DP) gaat uit van verschillende bronnen met oa. Michael Bakthin ‘Polyfonie’, Daniel Stern(+) ‘The Present Moment’, John Shotter ‘Knowing from within’, Henri Bergson ‘de Tijd als Duur’, en anderen.

Meer informatie over deze 5-daagse opleiding vindt u in de bijlage en op www.stroom.consulting/opleiding-dialogisch-perspectief

BijlageGrootte
folder_4_kortdurende_jaaropleiding_supervisie_het_dialogische_perspectief_in_de_systeemtherapie.docx97.69 KB

‘Anders kijken, beter zien’

Voor haar 40-jarig bestaan organiseert de dienst klinische psychologie
van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op 23 januari 2018 een studiedag
‘Anders kijken, beter zien’ in het AZ Sint-Jan, campus Sint-Jan Brugge.

In een algemeen ziekenhuis waar patiënten prioritair medische en verpleegkundige zorg krijgen, werken psychologen buiten de actie en de directe handelingen, aan de zijlijn, op afstand, vertragend.

Die plek maakt het hen mogelijk op een reflectieve metapositie te staan en de totale mens achter het vooraan liggende, zorgbehoevende symptoom te ontmoeten in zijn unieke beleving van pijn, verdriet, trauma, beperkingen, verlies, ...
Die ontmoeting komt tot stand via gespecialiseerd persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch en psychofysiologisch onderzoek, tekeningen en spel, alsook door luisteren, zwijgen en spreken, in diagnostische en therapeutische trajecten.

Workshops willen concreet ingaan op de wijze waarop die trajecten zich uittekenen in sommige gespecialiseerde deelgebieden: neurologie en geriatrie, oncologie en palliatieve zorg, pijn en psychofysiologie, psychiatrie, ouder-kind zorg en chronische ziekten/compliance, educatie en preventie.

Hoe dat zich vertaalt op organisatorisch en beleidsmatig vlak, wordt toegelicht.                       

Meer info en mogelijkheid tot inschrijving volgt in oktober 2017.

Digitale en Sociale media in counseling. Hoe afstand nabijheid creëert.

Op 17 november 2017 organiseert
de BVRGS het tweede
Counselorcafé !
voor systemische en andere counselors.

We nodigen counselors uit om zich een halve dag te verdiepen in de praktijk van counseling:

Workshop met Jo Van Hecke
Digitale en Sociale media in counseling.
Hoe afstand nabijheid creëert.

Werken met tablets en computers, is dat niet onpersoonlijk en koud? Staat het gebruik van schermen de echte dialoog niet in de weg? Moeten we dit echt aanmoedigen?

In dit counselorcafé ontdek je de mogelijkheden tot dialoog en groei die digitale media in zich dragen.

-   Digitaal is ook een taal
-   Kan dat: creatieve, verbindende, relatievormende e-hulp?
-   Wat zijn geschikte apps? Welke moet ik mijden?
-   Hoe kan ik werken met Pinterest? WhatsApp? Snapchat? Facebook?
-   Moet ik telkens een account aanmaken?
-   Laptop of tablet? Overeenkomsten en verschil.
-   Hoe bewaak ik veiligheid en privacy?

Tijdens deze namiddag gaan we samen aan de slag met enkele methoden. We werken stapsgewijs van observeren naar creëren Na deze workshop zal je geïnspireerd de eerste stappen kunnen zetten samen met het gezin of de jongere aan de laptop/tablet om hen te begeleiden in hun vraag naar hulpverlening. Breng je laptop of tablet mee! Wifi is voorzien.

De workshop loopt van 13:30 tot 16:30

Jo Van Hecke, Gezinscounselor en auteur van Internet als methodiek in de jeugdzorg. Een extra taal. (Garant):
"Als gezinscounselor werkte ik verschillende jaren met gezinnen in en rond Brussel. In die verschillende jaren heb ik zeer interessante mensen ontmoet, steeds met hun eigen verhaal. Mensen die worstelden met maatschappelijke druk en waar de draaglast groter was dan de draagkracht. Toch bewonderde ik steeds hoe creatief vele gezinnen waren om te kunnen blijven functioneren en hun verantwoordelijkheid te blijven opnemen. Tijdens die verschillende jaren zag je ook de media opduiken in deze gezinnen. Mensen gingen zich informeren rond bepaalde problemen, maar ook vonden ze een medium om vanuit hun isolement andere mensen te ontmoeten. Het boeide mij om met deze media aan de slag te gaan: op die manier probeerde ik ontmoetingen aan te gaan met cli
ënten. De sociale media is heel laagdrempelig, maar soms ook ongeremd. De ongeremdheid en verleiding (koopsites, goksites, datingsites) gaven dan weer een andere kijk op het gebruik van media. De term mediawijsheidwas geboren. Als systemisch counselor heb ik me verschillende jaren ingezet om te werken aan veiligheid en mediawijsheid, alsook gezocht naar mogelijkheden om mensen daadwerkelijk te begeleiden met deze sociale media."

De dag wordt afgesloten met een heus COUNSELORCAFÉ

De ontmoetingsplek voor counselors:

-          Leg contact.
-          Verschil van mening.
-          Versterk je netwerk.
-          Groei in je beroepsrol.

PRAKTISCH:
vrijdag 17 november 2016,
van 13:30 uur tot 16:30 uur.
Na de workshop kan je blijven plakken voor een drankje en een babbel. Het café sluit om 17:30 u.

LOCATIE:
TPC Groenenborgerlaan 149
Wilrijk (Antwerpen)

INSCHRIJVING:
Via de website van de BVRGS
Inschrijvingsgeld (Workshop, inclusief koffie, thee, water):
€ 30,00 voor BVRGS-leden en deelnemers aan een opleiding SC of RGT/S
€ 40,00 voor niet-leden.

PARTNERTHERAPIE: EEN APART VAK !!

EEN FEESTELIJKE STUDIEDAG OP 26 OKTOBER 2017

Voor onze ex-studenten en iedereen, die met ons wil vieren en op een plezierige manier die dag ook nog wat willen bijleren over partnerrelaties….

VOORMIDDAG

PROEVE(N) VAN LIEFDE

Een blik in de therapiepraktijk en de keuken van Jan Lens en May Michielsen,  relatietherapeuten, opleiders en intieme partners, dit alles gekruid met zoete, pikante en bittere liefdesliedjes van Zoé.

Wij, Jan Lens en May Michielsen, stoppen met onze jaaropleiding relatietherapie binnen de School voor Relatietherapie. Wij hebben in 8 jaar  14 groepen en 180 studenten opgeleid, zowel in Antwerpen als in Utrecht.

In onze presentatie kijken wij terug op onze ontwikkeling als (relatie)therapeuten en opleiders. Verschillende modellen, scholingen, boeken, collega’s  vormden ons binnen de tijdsgeest en de gebeurtenissen van ons eigen leven. We mengden, kneedden, bakten, stoofden en kookten en proefden telkens weer. We streden daarbij over de juiste smaak en de beste manier om die te bereiken. Of over de voedzaamheid, gezondheid of mooie presentatie.
We ontwikkelden geen receptenboek, maar laten jullie van alles proeven….

Zoé bestaat uit Ellen Rustige (gitaar en zang) en Mieke Kok (zang).
Stoer, sprankelend, soms een beetje ondeugend, maar altijd troostend en liefdevol zingen zij over liefde, verlies, dromen en verlangens en alles wat met relaties te maken heeft.

NAMIDDAG  WORKSHOPS

1. RELATIETRAINING VOORAFGAAND AAN OF AANVULLING OP RELATIETHERAPIE: VERDIEPEN, GROEIEN EN VIEREN

In deze workshop bespreken Veronique en Kris hun ervaringen met relatietraining:
- waarom ze daarvoor kiezen voor en naast relatietherapie.
- een inkijk in de inhoud en waarom ze voor deze inhoud kiezen.
- wat ze leerden doorheen de maanden dat ze hier mee bezig zijn.

Veronique Bundervoet en Kris De Groof zijn ervaren relatietherapeuten. Veronique Bundervoet richtte het Psychotherapeutisch Centrum Gent op, waar zij beiden als relatietherapeuten werken. Kris De Groof schreef een boek over partnergeweld: Kans op slagen, een integrale kijk op geweld in gezinnen.

2. DIFFERENTIATIE

Zo blij. Dat ik. En jij.
Dat wij Verschillend zijn.

Als Engelse die in Nederland werkt zie ik vaak paren waarbij de partners uit verschillende landen, verschillende werelddelen, verschillende culturen komen. Daarnaast hebben ze vaak ook verschillende behoeften en drijfveren en verschillende verlangens voor hun relatie.  Zij moeten op zoek naar de vreemdeling in zichzelf en bij de ander.  Het erkennen en leren omgaan met het verschil is hier voorwaarde tot contact.  Steeds meer ben ik overtuigd dat omgaan met verschil terwijl je toch eigenheid behoudt een uitdaging is voor elk paar.  In deze workshop wil ik dit tot ervaren werkelijkheid maken voor deelnemende hulpverleners.

Andrea Mc Cabe heeft sinds 2006 haar praktijk voor Gestalttherapie en geeft zowel individuele therapie als relatietherapie. Naast haar praktijk, werkt ze voor organisaties als procesbegeleider en coach op het gebied van leiderschaps-en teamontwikkeling. Andrea is Brits en woont 24 jaar in Nederland.

3. UITDAGENDE PARTNERRELATIEDYNAMIEKEN IN SAMENGESTELDE GEZINNEN

Deze workshop gaat over enkele veel voorkomende uitdagingen, waarmee paren in een samengesteld gezin te maken krijgen en over belangrijke aandachtspunten bij het begeleiden van gescheiden ouders en stiefouders.
Begeleiders zijn Cindy Schepers en Patricia Heije.

Cindy Schepers is ervaringsdeskundige en begeleidt in haar praktijk als relatietherapeute uitsluitend stiefouders en koppels die in een samengesteld gezin wonen. Haar blog over hoe je betere relaties smeedt in samengestelde gezinnen kent duizenden lezers.

Patricia Heije is stiefspecialist en oprichter van Stiefgoed, Centra voor hulpverlening aan samengestelde gezinnen, met inmiddels 7 vestigingen in Nederland. Zij is ook de ontwikkelaar van de Stiefgoed Methodiek, die  samengestelde gezinnen helpt tot meer rust en harmonie te komen.

4. DE HECHTINGSTHEORIE: EEN KADER OM SINGLES TE HELPEN BIJ HET MAKEN VAN EEN MEER BEWUSTE PARTNERKEUZE.

Een onderzoek naar ons relationeel parcours en onze hechtingsangsten en hechtingsbehoeften daarin geeft ons concrete kapstokken om aan de slag te gaan met thema’s zoals intimiteit en kwetsbaarheid en met onze gevoelens van ontoereikendheid, schaamte, angst of minderwaardigheid. 

We kiezen vaak iemand die op het eerste gezicht aan onze diepste hechtingsnood tegemoet komt. Je als single durven afvragen wat je noden zijn en of de ander daar effectief een antwoord op biedt, kan verfrissend en inspirerend zijn.

Jasmien Peeters werkt als EFT relatietherapeut en als single-coach en is ook  consulent bij Duet Relatiebemiddeling. Ze studeerde wijsbegeerte en maakt dankbaar gebruik van haar filosofische achtergrond in haar therapeutische praktijk.

5. VAN BEPERKENDE PROBLEEMVERHALEN NAAR RIJKE RELATIEVERHALEN

Koppels in therapie zijn dikwijls vastgelopen in arme probleemverhalen over zichzelf, hun partner en hun relatie, en in herhalende patronen van spreken en omgaan met elkaar.

Door met hen op zoek te gaan naar elementen die niet binnen dit dominante probleemverhaal passen en mogelijke vluchtlijnen te creëren, trachten narratieve therapeuten plaats te maken voor rijkere, meer geprefereerde relatieverhalen.

In deze workshop duiken we de praktijk in en tonen we aan de hand van een casus hoe kleine zaadjes van verandering mits de nodige voeding kunnen uitgroeien tot rijke relatieverhalen. Het belang van rizomatisch luisteren, het in vraag stellen van dominante relatie- en genderdiscoursen, externaliseren van problemen,  het inzetten van de partner als getuige en het documenteren van rijke verhalen komt daarbij aan bod.

Jasmina Sermijn is werkzaam als zelfstandige systeemtherapeute en  supervisor in Hestia, Centrum voor Psychotherapie, en als opleider bij Rapunzel & Euthopia .

PROGRAMMA

10.00 u Deel 1
11.15 u. Pauze
11.30 u: Deel 2

12.30 u. Lunch

13.45 u. Workshop 1
15. 15 u. Pauze
15.30 u: Workshop 2
17.00 u: Einde en receptie

18 uur: Walking dinner

PRAKTISCH

26 oktober 2017

Studiedag van 10 tot 17 uur, af te sluiten met een feestelijke drink.

18 uur:  Walking dinner voor wie met ons mee wil napraten en feesten.

Plaats: TPC Antwerpen Wilrijk

Prijs:

Studiedag: € 90

Walking Dinner (drank inclusief): € 40

Studiedag en Walking Dinner: € 120

INSCHRIJVEN: klik hier

STUDIEDAG met Michele Scheinkman

STUDIEDAG met Michele Scheinkman op 23 november 2017:

From Reactivity to Intimacies:

A Multicultural/multifaceted Approach to Couples Therapy

VAN REACTIVITEIT NAAR INTIMITEIT: EEN VEELZIJDIGE EN MULTICULTURELE BENADERING VAN RELATIETHERAPIE

IN SAMENWERKING MET DE BVRGS

Tijdens deze studiedag zal Michèle Scheinkman beschrijven hoe zij haar model van de kwetsbaarheidscirkel gebruikt als de toegangspoort om verschillende soorten intimiteit te bevorderen in relatietherapie. De focus zal vooral gericht zijn op hoe de therapeut voorbij de weerstand van de partners kan komen en een narratief van kwetsbaarheid kan bevorderen, die ruimte maakt voor een dialoog over een meer bevredigende intieme afstemming op elkaar.

Aan de hand van casussen en videofragmenten zal Michèle toelichten:

·         hoe de impasse van het paar in de eerste sessie te vatten, hun wederzijdse triggers te identificeren en
·         hoe de ondertitels in verband met kwetsbaarheden en verlangens te lezen, die het uiterlijke gedrag van elke partner begrijpelijk maken.  

Na de middag zal het dan gaan over het deconstrueren van onze vanzelfstprekende noties over intimiteit en hoe onze cultuur, subcultuur, gender en stadium in de levenscyclus een impact hebben op onze verwachtingen van intimiteit.  Hoe kan de therapeut monolithische concepten vermijden en in de plaats daarvan werken met de persoonlijke en culturele voorkeuren van elk van de partners? Michèle zal een aantal relationele processen beschrijven, die naargelang de casus op een verschillende manier moeten ondersteund worden om de ervaring van intimiteit over een langere termijn te behouden en versterken.

Door middel van didactisch materiaal, casusvoorbeelden en videofragmenten zal ze aantonen hoe we emotionele en seksuele intimiteit kunnen bevorderen en hoe te werken met de complexiteiten, die aan de orde zijn als het gaat over herstel van intimiteit in situaties van ontrouw. 

Een paar artikels over de kwetsbaarheidscirkel van haar hand vind je bij de artikels op onze website. 

 

WORKSHOP met Michele Scheinkman op 24 november 2017:

From Reactivity to Intimacies:

An Advanced Workshop for Couples Therapists.

VAN REACTIVITEIT NAAR INTIMITEIT : EEN VERDIEPENDE WORKSHOP VOOR RELATIETHERAPEUTEN

IN SAMENWERKING MET DE BVRGS

In deze  verdiepende workshop zal Michèle Scheinkmann aansluitend bij de vorige dag met een kleinere groep zich meer richten op het trainen van interventies en hanteren van het model in de praktijk. 

Je zal in deze workshop leren:

-          de kwetsbaarheidscirkel te gebruiken als een middel om de cruciale elementen van de reactieve dynamiek van het paar in kaart te brengen en interventies te leren die hen helpen om te reflecteren, doelen te stellen en een meer bevredigende intieme afstemming tussen hen te faciliteren.
-          een ‘holding environment’ creeren om het therapeutische werk mogelijk te maken.
-          Het concept van ‘mentaliseren’ te gebruiken om voorbij de weerstand te geraken.
-          Hoe laag per laag van interactionele en contextuele niveaus naar intrapsychische en intergenerationele dynamieken te bewegen.
-          De dialoog bevorderen en emotionele, seksuele en cognitieve blokkades transformeren, die de ervaring van verbinding van dit paar in de weg staan.

De workshop zal zeer interactief zijn en de deelnemers kunnen ieder een eigen casus in kaart brengen, hun vragen daarbij stellen en hun therapeutische moeilijkheden en dilemna’s daarbij bespreken.

WIE IS MICHELE SCHEINKMAN?

Michele Scheinkmann, LCSW, is faculteitslid van The Ackerman Institute for the Family, waar zij zich specialiseert in opleiding relatietherapie. Daarnaast heeft zij een privé praktijk in New York.

Ze was voordien Directeur van de opleiding relatietherapie aan het Chicago Center for Family Health en faculteitslid van het department psychiatrie van University of Chicago. Tussen 2000 en 2005 was ze consultant aan het multiculturele Roberto Clemente Center in de East Village, New York.

Haar workshops in the US, Europa, Latijns Amerika en Azië worden zeer gewaardeerd voor haar conceptuele duidelijkheid, integratieve benadering en praktische toepasbaarheid bij vele relatietherapie thema’s.
Ze schreef verschillende artikels in Family Process over relatietherapie:

-          The Vulnerability Cycle: Working With Impasses In Couples Therapy (2004) with Mona Fishbane. (Nederlandse vertaling verscheen in Gezinstherapie Wereldwijd, jrg 18 (2007), nr 3, 241-271)
-          The Multi-level Approach: A Road Map to Couples Therapy (2008)
-          Beyond the Trauma of Betrayal: Reconsidering Affairs in Couples Therapy (2005).
-           Disarming Jealousy in Couples Relationships: A Multidimensional Approach (2010)
-          Breaking the Mold: Sculpting Impasses in Couples’ Therapy, with Peggy Papp and Jean Malpas.(2013)

Verdere info over haar en haar werk vind je op www.michelescheinkman.com

 

PRAKTISCH

DE VOERTAAL VOOR DE STUDIEDAG EN DE WORKSHOP IS ENGELS.

Studiedag op 23 november 2017 van 9.30 tot 16 uur.
-          TPC Antwerpen Wilrijk
-          Max aantal deelnemers: 170
-          Prijs:  € 120 (€ 100 voor leden BVRGS)

Studiedag en workshop (max aantal deelnemers 30) op 23-24 november 2017 van 9.30 tot 16 uur.
Wie aan de workshop wil deelnemen moet eerst de studiedag volgen.

Prijs:  € 300 (€ 270 voor BVRGS) voor beide dagen.

Inschrijven: Klik HIER