Commissies

Commissies nemen specifieke taken van BVRGS op zich en rapporteren aan het bestuur die hun voorstellen bekrachtigt.

Elke commissie maakt verslag van zijn werkzaamheden en vergadert minimaal eenmaal per jaar met het bestuur of delen van het bestuur.
Zie ook art 8 van het Reglement (RIO)

Commissie Ethiek en Deontologie

Birgit Bongaerts
Karen Verstraeten - coördinator
Charlotte Viaene
Bijgestaan door Ingrid Delameillieure en Sabine Vermeire

Commissie Erkenning Opleiders in de Relatie- en Gezinstherapie/Systeemtherapie

Mevr. Kris Decraemer
Prof. dr. Peter Rober
Mevr. Greet Splingaer - coördinator

Toelatingscommissie kandidaat-leden

Paul Heyndrickx
Tim Verleyzen
Jef Verdyck

Commissie Systemische Counseling

Mieke Faes
Paul Heyndrickx - coördinator
Jasmien Peeters
Anne-Lize Stassen
Lieve Wijckmans